waver

waver
wavered
wavered
Verb

Översättningar

Ordet waver har 6 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom fotografi
  • Inom textil
  • Inom musik
medicin
norgespec
generell
fotografi
textil
musik

Ordet waver inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Ordet waver inom norgespec

Synonymer till waver (inom norgespec)

Ordet waver inom generell

Synonymer till waver (inom generell)

Uttryck till waver (inom generell)

Ordet waver inom fotografi

Synonymer till waver (inom fotografi)

Ordet waver inom textil

sway to and fro

Synonymer till waver (inom textil)

Ordet waver inom musik

Synonymer till waver (inom musik)

Diskussion om ordet waver

waver

Substantiv

Synonymer till waver (inom musik)

Ordet waver har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder waver inom generell, generell ?

someone who communicates by waving

(inom generell)

Möjliga synonymer till waver (inom generell)

Ordet waver inom medicin

the act of moving back and forth

Synonymer till waver (inom medicin)

Diskussion om ordet waver