flutter

flutters

Substantiv
medicin
luftfart
teknik
  • Svenska
  • svaj [ teknik ]
vardagligt

Synonymer
flutter

flutter

flutters

fluttered

fluttered

fluttering

Verb

Synonymer

Synonymer

Synonymer