apprehension

apprehensions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till apprehension

Ordet apprehension har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom ekonomi
  • Inom sport
medicin
ekonomi
sport

Vad betyder apprehension inom medicin ?

fearful expectation or anticipation: "the student looked around the examination room with apprehension"

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till apprehension (inom medicin)

Ordet apprehension inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till apprehension (inom ekonomi)

Ordet apprehension inom sport

the act of apprehending (especially apprehending a criminal)

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till apprehension (inom sport)

Möjliga synonymer till apprehension (inom sport)

Diskussion om ordet apprehension

  • - 2009-03-02

    detta ord är egentligen inte det som står, det betyder orolig