appreciation

appreciations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till appreciation

Hur används ordet appreciation

  • "he expressed his appreciation in a short note"
  • "an appreciation of 30% in the value of real estate"

Ordet appreciation har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
  • Inom bildligt
  • Inom ekonomi
  • Inom ekonomi
generell
ålderdomlig
bildligt
ekonomi
ekonomi

Vad betyder appreciation inom generell ?

an expression of gratitude

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till appreciation (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet appreciation inom ålderdomlig

understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till appreciation (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till appreciation (inom ålderdomlig)

Vanlig betydelse av ordet appreciation inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till appreciation (inom bildligt)

Möjliga synonymer till appreciation (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet appreciation inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till appreciation (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet appreciation inom ekonomi

an increase in price or value over time

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till appreciation (inom ekonomi)

Diskussion om ordet appreciation