grasp

grasps
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet grasp

 • "he has a good grasp of accounting practices"
 • "he was in the grip of a powerful emotion" or "a terrible power had her its grasp"

Ordet grasp har 5 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom ekonomi
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
militärväsen
ekonomi
musik
generell
ålderdomlig

Ordet grasp inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till grasp (inom militärväsen)

Ordet grasp inom ekonomi

Synonymer till grasp (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till grasp (inom ekonomi)

Ordet grasp inom musik

Synonymer till grasp (inom musik)

Möjliga synonymer till grasp (inom musik)

Ordet grasp inom generell

Ordet grasp inom ålderdomlig

Synonymer till grasp (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till grasp (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet grasp

grasp

grasp
grasped
grasped
Verb

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till grasp (inom ålderdomlig)

Hur används ordet grasp

 • "I can grasp a word or two of Russian here and there"

Ordet grasp har 3 betydelser

 • Inom tandvård
 • Inom film
 • Inom vardagligt
tandvård
film
vardagligt

Ordet grasp inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Svenska

Möjliga synonymer till grasp (inom tandvård)

Ordet grasp inom film

hold firmly

Synonymer till grasp (inom film)

Ordet grasp inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till grasp (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till grasp (inom vardagligt)

Diskussion om ordet grasp