begripa

begriper
begrep
begripit
Verb

Översättningar

Synonymer till begripa

Hur böjs ordet begripa på svenska?

Presens: begriper
Preteritum: begrep
Supinum: begripit

Hur används ordet begripa

 • "Jag kan inte begripa vad du säger"
 • "Jag kan inte begripa hur man kan hantera skattepengar så vårdslöst."
 • "– Det är ju bildäck mellan båten och kajen så jag kan inte begripa hur hon kunde komma mellan, men det gjorde hon, säger Sten Wahlström som äger båten."
 • "I telefon berättar Ingalill att det Carlsson tog upp var en chefsfråga och inget som politikerna behöver hantera, och det borde också Carlsson begripa, säger hon."
 • "Kan inte begripa att det här händer, sa Bodin själv direkt efter händelsen."
 • "Därför bjöd Mora Folkhögskolas elever med intellektuella funktionshinder in politiker för en diskussionskväll om hur man ska prata så att alla kan begripa."
 • "Ett besök som avslöjar om Anders kan smida, rida och begripa hur ett utomhusbad blivit kommunens största politiska fråga."
 • "– Den anställde har ett stort ansvar att faktiskt begripa att man inte kan göra det här om man inte förstår att man ska vaccinera sig själv."
 • "Men det gick inte att undvika elefanten i rummet fullständigt även om utfrågaren på scenen inte verkade begripa vilken sprängkraft beskeden från Whatsapp haft."
 • "Det svenska pensionssystemet är svårt att begripa sig på."
 • "– Som vi ser det måste inte bara näringsdepartementet utan hela regeringen och riksdagen som måste stå bakom och begripa att fordonsindustrin är en väsentlig del av svensk verkstadsindustri, säger Fredrik Sidahl."
 • "Jag kan begripa ett eller två ryska ord"
 • "Jag begrep inte skämtet"
 • "Jag kan helt enkelt inte begripa hur du kan göra något liknande"
 • "man måste begripa vad som är filosofins uppgift"
 • "Jag begrep inte riktigt"
 • "Det tog mig åratal att begripa vad hon sade"
 • "Han begrep sig inte på hennes skämt"

Rim på begripa

Ordet begripa har 4 betydelser

 • Inom slang
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
slang
bildligt
vardagligt
generell

Vad betyder begripa inom slang ?

förstå något

Översättningar (inom slang)

Engelska

Synonymer till begripa (inom slang)

Möjliga synonymer till begripa (inom slang)

Ordet begripa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till begripa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till begripa (inom bildligt)

Ordet begripa inom vardagligt

fatta, vardagligt, latch on to

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till begripa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till begripa (inom vardagligt)

Ordet begripa inom generell

bilda sig ett begrepp om

uppfatta, tänka sig

förstå, inse

fatta

Översättningar (inom generell)

Synonymer till begripa (inom generell)

Uttryck till begripa (inom generell)

Ord i uttryck för begripa (inom generell)

Möjliga synonymer till begripa (inom generell)

Möjliga synonymer till begripa (inom generell)

Möjliga synonymer till begripa (inom generell)

Diskussion om ordet begripa