IDEA

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska
 • IDEA  [ förkortning, data ]

Hur används ordet IDEA

 • "Den här gången har visiret fått IDEA Awards, som är USA:s förnämsta pris för industridesign."
 • "Han jobbar på den internationella organisationen IDEA i Stockholm och är gift med en svenska."
 • "Pristagaren professor Joakim Wincent har sedan tidigare fått ett flertal utmärkelser för sin forskning, exempelvis IDEA Award from Academy of Management."
 • "Efter många år i Sverige som generalsekreterare på IDEA ( The International Institute for Democracy and Electoral Assistance ) och med svensk fru spenderar han och familjen tid på somrarna i Sverige."
 • "Hamdi Hassan är politisk analytiker på IDEA i Kairo och åker tillbaka till Egypten om några dagar."

Diskussion om ordet IDEA

idea

ideas
Substantiv

Hur används ordet idea

 • "I had an idea yesterday"
 • "the idea of the game is to capture all the pieces"
 • "It may be a good idea to hire a car"
 • "You have a fixed idea!"
 • "I got an idea of writing a diary"
 • "I developed an idea for a cartoon about a cat"
 • "He came upon an idea"
 • "This may not be a good idea"
 • "You can pick up a lot of ideas there"
 • "I got the idea of doing a short film about her"
 • "Is this a sudden idea?"
 • "What an idea!"
 • "I had no idea that you need five years of experience to get a the work"
 • "I didn't have any idea of how to upgrade the program"
 • "He has no idea of what he meant and still means to me."
 • "They have not the slightest idea what is meant by the word God."
 • "Can you give me an idea of the cost"
 • "Studies cast doubt on idea of life on Mars"
 • "They have different ideas on growth"
 • "The idea of communism is as eternal as religion."
 • "a rough idea how long it would take"
 • "he has an idea that we don't like him"
 • "it was not a good idea"
 • "The accompanyist picked up the idea"

Ordet idea har 7 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom religion
 • Inom handel
 • Inom generell
 • Inom typografi
 • Inom biologi
 • Inom ekonomi
matematik
religion
handel
generell
typografi
biologi
ekonomi

Ordet idea inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till idea (inom matematik)

Ordet idea inom religion

tanke

Översättningar (inom religion)

Synonymer till idea (inom religion)

Möjliga synonymer till idea (inom religion)

Ordet idea inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till idea (inom handel)

Möjliga synonymer till idea (inom handel)

Ordet idea inom generell

the content of cognition; the main thing you are thinking about

Översättningar (inom generell)

Synonymer till idea (inom generell)

Uttryck till idea (inom generell)

Ord i uttryck för idea (inom generell)

Möjliga synonymer till idea (inom generell)

Ordet idea inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Möjliga synonymer till idea (inom typografi)

Ordet idea inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till idea (inom biologi)

Möjliga synonymer till idea (inom biologi)

Ordet idea inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till idea (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till idea (inom ekonomi)

Diskussion om ordet idea

IDEA

Substantiv

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till IDEA (inom ekonomi)

Vad betyder IDEA inom förkortning, data ?

International Data Encryption Algorithm

Diskussion om ordet IDEA