mite

mites
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till mite

Ordet mite har 5 betydelser

  • Inom data
  • Inom zoologi
  • Inom zoologi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
data
zoologi
zoologi
ALLMÄNT
generell

Ordet mite inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till mite (inom data)

Ordet mite inom zoologi

ett mycket litet spindeldjur som lever i växter eller på djur

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till mite (inom zoologi)

Ordet mite inom zoologi

kvalsterfamiljen Acaridae

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
  • or  [ zoologi ]

Ordet mite inom ALLMÄNT

Synonymer till mite (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till mite (inom ALLMÄNT)

Ordet mite inom generell

any of numerous very small to minute arachnids often infesting animals or plants or stored foods

Diskussion om ordet mite