ounce

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet ounce

 • "Det är till exempel inte lagligt att konsumera marijuana på offentlig plats och en person får som mest köpa och inneha ett ounce ( drygt 28 gram ) av drogen."
 • "Företaget uppger att gruvorna innehåller uppemot åtta miljoner ounce guld."
 • "Darasungruvan producerade 25.500 ounce förra året enligt företagets statistik."
 • "Man tillåter innehav av upp till 2,5 ounce ( cirka 70 gram ) marijuana."
 • "Produktionskostnaden i Pahtavara har legat kring 750 dollar per ounce."
 • "Med tanke på att guldpriset jsut nu pendlar kring 1350 dollar per ounce bör bolagets ekonomiska resultat ha förbättrats avsevärt under 2010."
 • "Nyligen passerade guldpriset det magiska sträcket på 1 000 dollar för ett ounce guld, det vill säga 31,1 gram guld."
 • "Just nu är det samlade värdet på de fyndigheter som gruvbolagen i länet redovisat närmare 25 miljarder efter det att priset idag steg till rekordhöga 996 amerikanska dollar per ounce ( ett ounce motsvarar cirka 30 gram )."
 • "Just nu är det samlade värdet på de fyndigheter som gruvbolagen i länet redovisat närmare 25 miljarder efter det att priset idag steg till rekordhöga 996 amerikanska dollar per ounce ( ett ounce motsvarar cirka 30 gram )."
 • "Nu räknar Lappland Goldminers med en produktionskostnad på 500 dollar per ounce."

Diskussion om ordet ounce

ounce

ounces
Substantiv

Översättningar

Svenska
 • uns  [ bildligt, enhet ]
 • gnutta  [ bildligt ]

Ordet ounce har 4 betydelser

 • Inom enhet
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom däggdjur
enhet
mat
generell
däggdjur

Vad betyder ounce inom enhet ?

ungefär 28.35 gram

Översättningar (inom enhet)

Svenska
 • uns  [ bildligt, enhet ]

Ordet ounce inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till ounce (inom mat)

Ordet ounce inom generell

a unit of apothecary weight equal to 480 grains or one twelfth of a pound

16 drams

Synonymer till ounce (inom generell)

Ordet ounce inom däggdjur

Synonymer till ounce (inom däggdjur)

Diskussion om ordet ounce