inch

inch
inched
inched
Verb

Översättningar

Synonymer till inch

Möjliga synonymer till inch

Diskussion om ordet inch

inch

inches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet inch har 2 betydelser

  • Inom förkortning
  • Inom bildligt
förkortning
bildligt

Vad betyder inch inom förkortning ?

a unit of length (in United States and Britain) equal to one twelfth of a foot

Översättningar (inom förkortning)

Svenska
  • tum  [ enhet ]

Synonymer till inch (inom förkortning)

Ordet inch inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till inch (inom bildligt)

Diskussion om ordet inch