vapor

vapor
vapored
vapored
Verb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till vapor

vapor

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet vapor har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom generell
slang
generell
generell

Ordet vapor inom slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till vapor

Möjliga synonymer till vapor

Ordet vapor inom generell

a visible suspension in the air of particles of some substance

Synonymer till vapor

Ordet vapor inom generell

Synonymer till vapor