vapor

vapor
vapored
vapored
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till vapor

Diskussion om ordet vapor

vapor

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet vapor har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet vapor inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till vapor (inom slang)

Möjliga synonymer till vapor (inom slang)

Ordet vapor inom generell

a visible suspension in the air of particles of some substance

Synonymer till vapor (inom generell)

Uttryck till vapor (inom generell)

Diskussion om ordet vapor