crotchet

crotchets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet crotchet har 4 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom psykologi
  • Inom fiske
  • Inom musik
typografi
psykologi
fiske
musik

Ordet crotchet inom typografi

Översättningar

Svenska

Ordet crotchet inom psykologi

Översättningar

Synonymer till crotchet

Möjliga synonymer till crotchet

Ordet crotchet inom fiske

A small tool or hook-like implement

Översättningar

Synonymer till crotchet

Möjliga synonymer till crotchet

Ordet crotchet inom musik

Översättningar

Svenska

Synonymer till crotchet