crotchet

crotchets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till crotchet

Ordet crotchet har 4 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom psykologi
  • Inom fiske
  • Inom musik
typografi
psykologi
fiske
musik

Ordet crotchet inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Ordet crotchet inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till crotchet (inom psykologi)

Möjliga synonymer till crotchet (inom psykologi)

Ordet crotchet inom fiske

A small tool or hook-like implement

Översättningar (inom fiske)

Synonymer till crotchet (inom fiske)

Möjliga synonymer till crotchet (inom fiske)

Ordet crotchet inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till crotchet (inom musik)

Diskussion om ordet crotchet