mista

miste
mist
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet mista på svenska?

Preteritum: miste
Supinum: mist

Hur används ordet mista

 • "Mannen blev stångad av en tacka i ögat – och höll på att mista synen."
 • "Det svåra ekonomiska läget gör att KHK riskerar att mista sin elitlicens och klubben har nu sju hemmamatcher kvar där ett ökat publikintresse kan rädda situationen."
 • "Karlskrona HK riskerar att mista sin elitlicens på grund av det ekonomiskt ansträngda läget."
 • "De senaste åren har han varit expertkommentator åt SVT – ett uppdrag han var på väg att mista efter Facebook-debatten 2012."
 • "Det ekonomiskt ansträngda läget i Karlskrona HK kan få stora konsekvenser då klubben riskerar att mista sin elitlicens."
 • "Jag har hört någonstans att det är lika stor emotionell påverkan att mista sin livskamrat som att mista sitt hem, säger Johan Braw, vd för Sölvesborgshem."
 • "Jag har hört någonstans att det är lika stor emotionell påverkan att mista sin livskamrat som att mista sitt hem, säger Johan Braw, vd för Sölvesborgshem."
 • "Ronneby hamn kan mista sin status som godshamn,"
 • "Blekingeläkare undvek granskning – kan mista legitimation"
 • "Dessutom ser det ut som om vi kommer att mista delar av skolgården, bland annat fotbollsplanen, säger hon."
 • "Mannen blev stångad av en tacka i ögat – och höll på att mista synen."
 • "Det svåra ekonomiska läget gör att KHK riskerar att mista sin elitlicens och klubben har nu sju hemmamatcher kvar där ett ökat publikintresse kan rädda situationen."
 • "Karlskrona HK riskerar att mista sin elitlicens på grund av det ekonomiskt ansträngda läget."
 • "De senaste åren har han varit expertkommentator åt SVT – ett uppdrag han var på väg att mista efter Facebook-debatten 2012."
 • "Det ekonomiskt ansträngda läget i Karlskrona HK kan få stora konsekvenser då klubben riskerar att mista sin elitlicens."
 • "Jag har hört någonstans att det är lika stor emotionell påverkan att mista sin livskamrat som att mista sitt hem, säger Johan Braw, vd för Sölvesborgshem."
 • "Jag har hört någonstans att det är lika stor emotionell påverkan att mista sin livskamrat som att mista sitt hem, säger Johan Braw, vd för Sölvesborgshem."
 • "Ronneby hamn kan mista sin status som godshamn,"
 • "Blekingeläkare undvek granskning – kan mista legitimation"
 • "Dessutom ser det ut som om vi kommer att mista delar av skolgården, bland annat fotbollsplanen, säger hon."

Vad betyder mista inom dryck ?

Fotograf: Wikipedia
förlora eller bli av med något eller någon som är viktig för en

Översättningar

Synonymer till mista

Möjliga synonymer till mista

Relaterat till mista

förlust

uppehåll

förlust

nackdel

tomrum

mist

misten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet mist

 • "Ett barn i vår kommun har mist sitt liv."
 • "Sedan 2014 har närmare 400 personer mist livet till följd av fentanyl."
 • "En akilleshäl, framlyft av inte mist OECD, är brister i infrastrukturen både mellan residensstäderna, inom regionen som helhet och till övriga marknader i Sverige och Europa ”, står det i det brev som skickats till Näringsdepartementet som ett yttrande över Trafikverkets planer fram till 2029."
 • "Eleven har därför inte fått fullständiga betyg, vilket resulterat i att hon mist sitt studiebidrag."
 • "– Det är tal om en tragisk olycka, och mina tankar går till de anhöriga som i dag har fått det värsta beskedet av alla, och till besättningen och andra kollegor som har mist en kollega och kamrat, säger konteramiral Torben Mikkelsen, chef för danska Marinstaben, i pressmeddelandet."
 • "Över 400 gymnasieelever har mist sitt studiebidrag på grund av skolk."
 • "En hyrläkare som jobbat berusad och påverkad av starka mediciner har efter allvarliga misstag på jobbet mist sin läkarlegitimation."
 • "Hittills i år har elva byggnadsarbetare mist livet i arbetsolyckor."
 • "” Gertrud Care AB upplever att företaget på felaktiga grunder har mist sitt tillstånd att bedriva hemtjänst enligt Lagen om valfrihet i Karlskrona kommun ”, skriver företaget, enligt Sydöstran, i sitt överklagande till förvaltningsrätten."
 • "En åttaårig flicka i Karlskrona hade mist livet efter att ha misshandlats svårt."

Vad betyder mist inom meteorologi ?

tjocka, dimma

Möjliga synonymer till mist

Relaterat till mist

gasform

bubbla

mist

mist
misted
misted
Verb

Översättningar

Hur används ordet mist

 • "The windshield misted over"

Ordet mist har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom meteorologi
 • Inom generell
generell
generell
meteorologi
generell

Ordet mist inom generell

Översättningar

Ordet mist inom generell

become covered with mist

Översättningar

Synonymer till mist

Möjliga synonymer till mist

Ordet mist inom meteorologi

Synonymer till mist

Ordet mist inom generell

spray finely or cover with mist

mist

mists
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet mist har 2 betydelser

 • Inom slang
 • Inom bildligt
slang
bildligt

Vad betyder mist inom slang ?

a thin fog with condensation near the ground

Översättningar

Svenska

Synonymer till mist

Möjliga synonymer till mist

Ordet mist inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till mist