dregel

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet dregel

  • "När rökfri tobak kommer på tal tänker många amerikaner på en motbjudande, stinkande sörja, dregel och brunfärgade spottloskor."

Vad betyder dregel inom generell ?

ur munnen flytande saliv

Möjliga synonymer till dregel

Diskussion om ordet dregel

dregel

dreglet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet dregel

  • "När rökfri tobak kommer på tal tänker många amerikaner på en motbjudande, stinkande sörja, dregel och brunfärgade spottloskor."

Vad betyder dregel inom medicin ?

saliv som oavsiktligt rinner ur munnen

Möjliga synonymer till dregel

Relaterat till dregel

simmighet

bubbla

Diskussion om ordet dregel