dimma

dimman
dimmor
dimmorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet dimma på svenska?

Obestämd singular: dimma
Bestämd singular: dimman
Obestämd plural: dimmor
Bestämd plural: dimmorna

Hur används ordet dimma

  • "Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma med luft förväntas uppstå ibland under normala förhållanden. eur-lex.europa.eu"

Vad betyder dimma inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Jonny Hansson
Dimma innebär att luften är så bemängd med små vattendroppar att sikten är mindre än 1 km. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimma

Översättningar

Engelska

Synonymer till dimma

Övrig relation till dimma

dimma är del av

dimma har del

Möjliga synonymer till dimma

Relaterat till dimma

gasform

lätthet

ovisshet

dunkel

mörker

fukt

bubbla

ogenomskinlighet

skugga

luft