dimma

dimman
dimmor
dimmorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till dimma

Övrig relation till dimma

dimma är del av

dimma har del

Hur böjs ordet dimma på svenska?

Obestämd singular: dimma
Bestämd singular: dimman
Obestämd plural: dimmor
Bestämd plural: dimmorna

Hur används ordet dimma

  • "Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma med luft förväntas uppstå ibland under normala förhållanden. eur-lex.europa.eu"

Vad betyder dimma inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
Dimma innebär att luften är så bemängd med små vattendroppar att sikten är mindre än 1 km. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dimma

Möjliga synonymer till dimma

Relaterat till dimma

gasform

lätthet

ovisshet

dunkel

mörker

fukt

bubbla

luft

skugga

ogenomskinlighet

Diskussion om ordet dimma