halvmörker

halvmörkret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet halvmörker

  • "På den videoupptagning som spelades upp för rätten syns inte mycket i kojans halvmörker, men barnens stoj hörs."
  • "På videoupptagningen som spelades upp syns inte mycket i kojans halvmörker, men barnens stoj hörs – ett stoj som gradvis tystnar."
  • "Jag lämnar stadens larm och novembergråa halvmörker."
  • "Salen där utställningen visas är nedsänkt i halvmörker för att inte skada konstverken."

Vad betyder halvmörker inom generell ?

delvis men inte fullständigt mörkt tillstånd

Diskussion om ordet halvmörker