avdunstning

avdunstningen
avdunstningar
avdunstningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till avdunstning

Hur böjs ordet avdunstning på svenska?

Obestämd singular: avdunstning
Bestämd singular: avdunstningen
Obestämd plural: avdunstningar
Bestämd plural: avdunstningarna

Hur används ordet avdunstning

  • "Vissa äpplen bildar dock ett naturligt vaxlager på ytan som ett skydd mot avdunstning och skrumpning."
  • "– Rent kvalitativt kan man säga att ju varmare det blir på jordens yta, desto mera energi finns det för avdunstning och rörelser i atmosfären av olika slag, förklarar Jonas Olsson och fortsätter :"
  • "– Har det blivit torrt sker ingen avdunstning som kan hjälpa till att sänka temperaturen."
  • "Att den angivna mjölvikten kan minska på grund av avdunstning nämns dock bara på Berte qvarns, Garants och Kungsörnens påsar och då inte i direkt anslutning till den angivna vikten."
  • "Mjölföretagen : Beror på avdunstning"
  • "Företagen : beror på avdunstning"
  • "Då rinner vatten ut genom vattendragen och sjöarna sänks också på grund av avdunstning."
  • "När det är varmt och hög avdunstning rinner det inte till lika mycket vatten som det gör under regniga årstider, säger Susanne Jarl som är teknisk chef på Kumla kommun."
  • "Till exempel kan systemet öka avdunstning av vatten från växtligheten, om systemet känner av att luften i rummet behöver fuktas."
  • "På sommaren försvinner mycket av vattnet till växter och avdunstning, medan det fyllls på mer resten av året."

Vad betyder avdunstning inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
Bildning av ånga

Möjliga synonymer till avdunstning

Relaterat till avdunstning

gasform

torrhet

utdrivning

fördunstning

Diskussion om ordet avdunstning