gasform

Adjektiv

Hur används ordet gasform

 • "Klorerande lösningsmedel har spridits till grundvattnet och det finns risk för att lösningsmedel i gasform läcker in i byggnader nedströms kvarteret Renen, säger Carl Mikael Strauss, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande."
 • "När man drar ut sprinten så aktiveras granaten och dess innehåll går från fast form till gasform."
 • "När tömingen sker övergår kemikalien, som under tryck i tanken är i vätske- form till gasform."
 • "Den nya metoden använder i stället ämnena i gasform."
 • "– Istället för att snön smälter snabbt, som skulle vara fallet vid bara plusgrader, så går snön vid sublimering från att vara fast till gasform, alltså från snö till vattenånga, säger Nitzan Cohen."
 • "Något slags ämne, förmodligen i gasform, spreds sent på onsdagskvällen i t-banebyggnaden i Solna centrum."
 • "Nästa steg är att analysera ämnen som främst finns i gasform i jorden."
 • "Där spreds alltså giftet i gasform."
 • "När man drar ut sprinten så aktiveras granaten och dess innehåll går från fast form till gasform."
 • "– Vi gillar båda Bob Dylan så när vi skulle skriva en artikel om mätning av kvävemonoxid i gasform i både luftvägarna och tarmen, i syfte att upptäcka inflammation, kom titeln upp och den passade ju perfekt, säger Eddie Weitzberg till Karolinska Institutets tidning KI Bladet."

Rim på gasform

Vad betyder gasform inom generell ?

tillståndet att vara en gas

Diskussion om ordet gasform

gasform

gasformen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet gasform

 • "Klorerande lösningsmedel har spridits till grundvattnet och det finns risk för att lösningsmedel i gasform läcker in i byggnader nedströms kvarteret Renen, säger Carl Mikael Strauss, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande."
 • "När man drar ut sprinten så aktiveras granaten och dess innehåll går från fast form till gasform."
 • "När tömingen sker övergår kemikalien, som under tryck i tanken är i vätske- form till gasform."
 • "Den nya metoden använder i stället ämnena i gasform."
 • "– Istället för att snön smälter snabbt, som skulle vara fallet vid bara plusgrader, så går snön vid sublimering från att vara fast till gasform, alltså från snö till vattenånga, säger Nitzan Cohen."
 • "Något slags ämne, förmodligen i gasform, spreds sent på onsdagskvällen i t-banebyggnaden i Solna centrum."
 • "Nästa steg är att analysera ämnen som främst finns i gasform i jorden."
 • "Där spreds alltså giftet i gasform."
 • "När man drar ut sprinten så aktiveras granaten och dess innehåll går från fast form till gasform."
 • "– Vi gillar båda Bob Dylan så när vi skulle skriva en artikel om mätning av kvävemonoxid i gasform i både luftvägarna och tarmen, i syfte att upptäcka inflammation, kom titeln upp och den passade ju perfekt, säger Eddie Weitzberg till Karolinska Institutets tidning KI Bladet."

Rim på gasform

Vad betyder gasform inom kemi ?

tillståndet att vara en gas

Relaterat till gasform

gasform

Diskussion om ordet gasform