lufttryck

lufttrycket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet lufttryck

 • "Rätt lufttryck minskar också bränsleförbrukningen."
 • "Bilägarna i Sverige skulle med rätt lufttryck således spara mer än 1,2 miljarder per år."
 • "I Falun skulle rätt lufttryck i samtliga bilar innebära 1 760 ton mindre utsläpp av koldioxid per år, bilägarna skulle spara 8 miljoner kronor genom minskad bensinförbrukning."
 • "Om alla bilförare i Sverige körde med rätt lufttryck skulle koldioxidutsläppen minskas med 272 000 ton om året."
 • "– Det handlar också om lufttryck, luftfuktighet, vind och värme."
 • "I virveln blir det lägre lufttryck och därför kondenserar också luften och det snabelliknande molnet bildas."
 • "Luften är inte så kall egentligen, men förmodligen påverkas det av en kombination av den höga höjden parken ligger på, lufttryck och nederbördsdensitet, säger Nitzan Cohen."
 • "En studie nyligen antydde ett samband mellan havsisens storlek på sensommaren och ett förändrat lufttryck i atmosfären som försvagar de rådande västliga vindarna på norra halvklotet."
 • "Enligt SVT:s meteorolog Nitzan Cohen beror det, liksom de höga temperaturerna i Sverige och norra Europa, sannolikt på hur regnväder rör sig i tropikerna i kombination med lufttryck på våra breddgrader, samt vad som händer över arktis."
 • "Fjolårets kontroller visade också att nästan var tionde bil hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till det."
 • "Rätt lufttryck minskar också bränsleförbrukningen."
 • "Bilägarna i Sverige skulle med rätt lufttryck således spara mer än 1,2 miljarder per år."
 • "I Falun skulle rätt lufttryck i samtliga bilar innebära 1 760 ton mindre utsläpp av koldioxid per år, bilägarna skulle spara 8 miljoner kronor genom minskad bensinförbrukning."
 • "Om alla bilförare i Sverige körde med rätt lufttryck skulle koldioxidutsläppen minskas med 272 000 ton om året."
 • "– Det handlar också om lufttryck, luftfuktighet, vind och värme."
 • "I virveln blir det lägre lufttryck och därför kondenserar också luften och det snabelliknande molnet bildas."
 • "Luften är inte så kall egentligen, men förmodligen påverkas det av en kombination av den höga höjden parken ligger på, lufttryck och nederbördsdensitet, säger Nitzan Cohen."
 • "En studie nyligen antydde ett samband mellan havsisens storlek på sensommaren och ett förändrat lufttryck i atmosfären som försvagar de rådande västliga vindarna på norra halvklotet."
 • "Enligt SVT:s meteorolog Nitzan Cohen beror det, liksom de höga temperaturerna i Sverige och norra Europa, sannolikt på hur regnväder rör sig i tropikerna i kombination med lufttryck på våra breddgrader, samt vad som händer över arktis."
 • "Fjolårets kontroller visade också att nästan var tionde bil hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till det."

Vad betyder lufttryck inom meteorologi ?

trycket som orsakas av atmosfärens luft genom dess tyngd över en viss area

Möjliga synonymer till lufttryck

Relaterat till lufttryck

gasform

luft

värdering

tyngd

Diskussion om ordet lufttryck