aerostatik

aerostatiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder aerostatik inom luftfart ?

läran om gasers jämvikt

Möjliga synonymer till aerostatik

Relaterat till aerostatik

luft

Diskussion om ordet aerostatik