statik

statiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet statik

  • "Men den här typen av statik måste tas med stor försiktighet, menar Jan Nilsson."
  • "Enligt officiell statik hade mordfrekvensen i september ökat nästan 18 procent i Rio jämfört med samma period året före."
  • "Det visar statik från Folkhälsoinstitutet och CAN."

Vad betyder statik inom fysik ?

Fotograf: Wikipedia
Statik är inom fysik den gren av klassisk mekanik som berör fysikaliska system som är i statisk jämvikt, d.v.s. i ett tillstånd där de relativa positionerna i delsystem inte varierar med tiden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Statik

Relaterat till statik

styrka

tyngd

Diskussion om ordet statik