magnetism

magnetismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet magnetism

  • "Spark är ett lager av färger som genom magnetism kan vinklas åt olika håll."
  • "Det handlar om forskning kring hur magnetism påverkar elektrisk lednings- förmåga."
  • "Karaktäristiskt för hans skådespeleri var hans magnetism och en torr humor och en skotsk accent som inbjöd till många parodier genom åren."
  • "Jo, alltså jag tycker ju också att han var otroligt fascinerande och han hade en fantastisk magnetism."
  • "Vid en mätning i Västerås Stadshus så uppmättes förhöjda värden av magnetism."
  • "Höga värden av magnetism i Stadshuset"
  • "Den nya kameran använder sig bland annat av stark magnetism och när Henrik Engblom för att visa styrkan för fram en sax fastbunden i ett rep så sliter magnetismen tag i saxen så repet står rakt ut."
  • "Stark magnetism"
  • "Dyk-kompassen fungerar inte felfritt i Sala silvergruva på grund av magnetism, så för att orientera sig lägger dykarna ut linor och använder dem som referenser."
  • "Det internationella forskarteamet har studerat spåren av uråldrig magnetism i mycket sällsynta meteoriter, stenar som en gång fallit ner på jordytan."

Vad betyder magnetism inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
förmåga hos järn att dra till sig annat av järn

Relaterat till magnetism

botemedel

magi

styrka

attraktion

förmåga

Diskussion om ordet magnetism

magnetism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder magnetism inom generell, generell ?

attraction for iron; associated with electric currents as well as magnets; characterized by fields of force

the branch of science that studies magnetism

Diskussion om ordet magnetism