psykograf

psykografen
psykografer
psykograferna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet psykograf på svenska?

Obestämd singular: psykograf
Bestämd singular: psykografen
Obestämd plural: psykografer
Bestämd plural: psykograferna

Ordet psykograf har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
generell
religion

Vad betyder psykograf inom generell, generell ?

person som spelar in och uttolkar andebudskap vid spiritiska seanser

apparat som spelar in andebudskap vid spiritiska seanser en apparat som används vid seanser för att ta emot meddelanden från andevärlden

Översättningar (inom generell)

Ordet psykograf inom religion

anordning som används vid spiritistiska seanser för att ta emot meddelanden från andarna

Översättningar (inom religion)

Engelska

Diskussion om ordet psykograf