supranaturalism

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Vad betyder supranaturalism inom generell ?

Supranaturalism eller Supernaturalism (av latinets supra eller super ovan, över, och natura, natur) är en teologisk åskådning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Supranaturalism

Diskussion om ordet supranaturalism