hallucination

hallucinationen
hallucinationer
hallucinationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till hallucination

Hur böjs ordet hallucination på svenska?

Obestämd singular: hallucination
Bestämd singular: hallucinationen
Obestämd plural: hallucinationer
Bestämd plural: hallucinationerna

Hur används ordet hallucination

  • "Man kan inte lägga hennes uppgifter till grund för en fällande dom eftersom mycket av hennes berättelse pekar på att hon haft en hallucination eller drömliknande upplevelse, säger Nilsson."
  • "– Det är så fint att man kan få en slags hallucination utan droger eller alkohol, utan bara av musiken, säger festivalbesökaren Jonas Gazell."
  • "– Det känns overkligt, som en hallucination, säger Valentina Kunakova, som bor i Alho."
  • "Mordåtalad skyller på hallucination"

Vad betyder hallucination inom mystik ?

Fotograf: Wikipedia
En hallucination är ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar. Hallucinationer är kognitiva symtom som kan bero på en psykos, men de kan också förekomma hos psykiskt friska personer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallucination

Möjliga synonymer till hallucination

Relaterat till hallucination

dårskap

ögonsjukdom

framträdande

okroppslighet

troll

magi

överkänslighet

besvikelse

oriktighet

overklighet

fantasi

begrepp

fantasi

syn

Diskussion om ordet hallucination

hallucination

hallucinations
Substantiv

Vad betyder hallucination inom generell ?

illusory perception

Möjliga synonymer till hallucination

Diskussion om ordet hallucination