ockultism

ockultismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ockultism

Hur används ordet ockultism

  • "” Mysteriet på Greveholm – grevens återkomst ” kritiserades för ockultism."
  • "Det handlade om pentagram, ockultism och läderbögar i Hamburg som sålde sina själar till demoner."
  • "Men går det överhuvudtaget att fällas för ” ockultism ”?"
  • "Julkalendern anmäld för ockultism – 15 gånger"
  • "Granskningsnämnden brukar få ett antal anmälningar för religiösa inslag i TV, och har inga regler mot att något program inte får innehålla ” ockultism ”."
  • "Ghost, som det senaste året rönt stora framgångar internationellt, präglas av ockultism och stort hemlighetsmakeri."
  • "Däremot ska han ha varit djupt intresserad av ” ockultism ”."
  • "Andrea Volpe hade hoppats på ett lindrigare straff eftersom han lett utredarna till platsen för liken och för att han förklarat att han bekänner sig till ockultism."
  • "Men på skolan tillbakavisar man alla anklagelser om ockultism och religiösa innebörder"
  • "Rektor svarar efter anklagelse om ockultism"

Vad betyder ockultism inom mystik ?

läran om övernaturliga fenomen

Möjliga synonymer till ockultism

Relaterat till ockultism

underlighet

magi

obekantskap

döljande

Diskussion om ordet ockultism