frambesvärjning

frambesvärjningen
frambesvärjningar
frambesvärjningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till frambesvärjning

Hur böjs ordet frambesvärjning på svenska?

Obestämd singular: frambesvärjning
Bestämd singular: frambesvärjningen
Obestämd plural: frambesvärjningar
Bestämd plural: frambesvärjningarna

Vad betyder frambesvärjning inom mystik ?

En besvärjelse är en fras bestående av vissa ord eller satser (formler), som anses besitta en magisk kraft. Den, vilken innehar det rätta ordet, den rätta formeln för det eller det förhållandet, står därigenom i korrespondens med den makt (kraft, väsen, ande), som därvid är verksam, och äger härigenom möjlighet att befalla denne. Senare, i den mån denna uppfattning utbildar sig genom shamanism till magi, anses besvärjaren förmå framkalla andar såväl av naturföreteelser (demoner) som av avlidna samt genom dem avvända eller påföra sjukdom och olycka eller åstadkomma annan övernaturlig verkan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Besv%C3%A4rjelse

Möjliga synonymer till frambesvärjning

Diskussion om ordet frambesvärjning