tillskapning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till tillskapning

början

alstring

grund

form

fullbordan

Diskussion om ordet tillskapning