utopia

(-)(-)(-)
Substantiv
utopia
De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia eller kortare, Utopia (från grekiskans οὐ inte, och τόπος plats dvs. icke-plats, plats som inte finns eller ingenstans), är titeln på en bok på latin av Thomas More från omkring år 1516.

Synonymer
utopia

utopias

Substantiv
utopia
ideally perfect state; especially in its social and political and moral aspects

Synonymer