observationsfel

observationsfelet
(-)(-)
Substantiv [t]

Relaterat till observationsfel

villfarelse

besvikelse

oriktighet

Diskussion om ordet observationsfel