räknefel

räknefelet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet räknefel

  • "GÄVLE Margareta Sandstedt ( SD ) gjorde ett kraftigt räknefel i riksdagen i tisdags."
  • "Efter en analys kom man fram till att det var ett räknefel låg bakom till att större delen av den första etappen – den västra sidan av bron – fick rivas igen."
  • "– Vi har konstaterat tidigare att det har funnits ett räknefel på sex miljarder."
  • "” Det är ett räknefel för Tyskland, Nederländerna, Spanien och Sverige."
  • "– Uppenbarligen har det inträffat räknefel, vilket jag beklagar naturligtvis, säger Arben Doroci, sektionschef på Arbetsförmedlingen."
  • "Men de ökade utgifterna handlar också om räknefel."
  • "Förutom dom aviserade besparingarna på 5-6 miljoner kronor så har ett räknefel lett till att ytterligare tre miljoner ska sparas."
  • "Vid hanteringen av reseräkningen gjorde kansliet ett räknefel så att biskopen felaktigt fick ersättning för hela hotellkostnaden."
  • "Ett räknefel i budgeten, för stora investeringar och utebliven svenskhandel."
  • "Då slipper man onödiga fel, alla kontrolluppgifter är uppdaterade där och det blir varken överföringsfel eller räknefel, säger Schauman."

Diskussion om ordet räknefel