kirurgi

kirurgin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till kirurgi

kirurgi har del

Hur används ordet kirurgi

 • "Håkan Ahlman, professor i endokrin kirurgi vid Göteborgs universitet sedan 1994, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ledamot av Kungl."
 • "Han intresserade sig tidigt för tunntarmens innervering och endokrina funktioner och disputerade i kirurgi 1976."
 • "– Jag tycker att det är en mycket tilltalande idé, men än så länge finns ingen välgjord studie som visar att behandling med mask verkligen fungerar, säger Johan Söderholm, professor i kirurgi med inriktning mot inflammatoriska tarmsjukdomar vid Linköpings universitet."
 • "Lennart Sjögren var då inlagd på avdelning 16, vars uppdrag är högspecialiserad kirurgi."
 • "Det går inte att säga vad som är bäst vid prostatacancer – manuell kirurgi, titthålskirurgi eller robotkirurgi."
 • "I Centralafrikanska republiken har vi team på plats som räddar livet på civila, bland annat genom kirurgi för dem som skadats i det pågående våldet."
 • "I Centralafrikanska republiken har vi team på plats som räddar livet på civila, bland annat genom kirurgi för dem som skadats i det pågående våldet."
 • "Berörda specialistläkarföreningar har motsatt sig att sjukvården används till religiös kirurgi."
 • "Peter Apelgren och Roger Olofsson, båda verksamma inom kirurgi, har tilldelats 2012 års AT-handledarpris av AT-rådet och AT-kansliet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset."
 • "Stockholm : Bröstimplantat kan försena cancerdiagnos visar en studie av hälsorisker vid den typen av kosmetisk kirurgi."
 • "Efter detta har anestesikliniken lagt till en ny punkt på sin checklista på säker kirurgi och skaffat nya rutiner om operationsborden."
 • "På 20 år har antalet yrkesverksamma specialistsjuksköterskor inom medicin och kirurgi minskat med 68 procent i Sverige, enligt siffror från Socialstyrelsen."
 • "Det är i första hand vården från Blekingesjukhuset, och då främst medicin och kirurgi, som patienterna inte kan betala för."
 • "Jämfört med öppen kirurgi är det ett skonsamt ingrepp och patienten kan ofta gå hem redan efter tre-fyra dagar."
 • "I rapporten lyfter man bland annat fram hur många regioner, landsting och sjukhus inte kan erbjuda väntetider, behandling och kirurgi enligt de mål som gäller i dag."
 • "Det finns stora svårigheter att uppfylla vårdgarantin inom särskilt specialistsjukvård som kirurgi och öronsjukvård och vissa operationstyper som höft- och knäoperationer, ögonoperationer, ljumskbråck."
 • "Det finns stora svårigheter att uppfylla vårdgarantin inom speciellt specialistsjukvård som kirurgi och öronsjukvård och vissa operationstyper som höft- och knäoperationer, ögonoperationer, ljumskbråck."
 • "På måndagen fanns de på Högskolan i Gävle för att delta i föreläsningar och seminarier med olika aspekter på kirurgi."
 • "– Akuta operationer och canceroperationer fortsätter vi med och så kan vi klara ett stort antal planerade operationer inom dagkirurgin, säger divisionschefen för kirurgi, Tomas Riman, till SVT."
 • "Där finns väldigt väl etablerade principer av vad som gäller och runt den här typen av kirurgi finns det ytterst liten vetenskap."

Rim på kirurgi

Vad betyder kirurgi inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
Kirurgi (från grek. cheir, χείρ, hand och ergon, έργον, verk) betecknar en metod inom medicinen där man botar eller lindrar sjukdomar genom att manuellt öppna kroppen på en människa eller djur https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirurgi

Möjliga synonymer till kirurgi

Relaterat till kirurgi

botemedel

Diskussion om ordet kirurgi