elström

elströmmen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet elström

  • "De boende i fastigheten, som nu har evakuerats eftersom de saknar elström efter bränderna, är mycket oroliga :"
  • "En bit nedströms ligger det lilla kraftverket i Korså bruk där det producerats elström sen 1900-talets början."
  • "Personal från kraftbolaget Fortum och från Länsstyrelsen Dalarna flytted boet till en ny bostolpe, där det inte finns någon elström"
  • "Frågan är om kraftverken är i drift eller om det är en förfallen anläggning som inte producerar elström?"
  • "Med hjälp av elström kartlägger forskare vilka fiskarter som finns i Bollnäsströmmarna."
  • "Ljusnan – Provfiske med elström"
  • "Sandvikenbo stal elström"
  • "Det framgick inte av köpeavtalet, som han visar SVT, att energibolaget Fortum byggt en elnäts-anläggning för starkström på marken, en anläggning som försörjde både Pereiras fastighet och grannfastigheten med elström."
  • "Medarbetarna uppmanas att vara försiktiga med såväl elström som skadade handlingar."
  • "Vid 22.30-tiden på söndagskvällen hade alla hushåll elström igen."

Vad betyder elström inom teknik ?

elektrisk ström, flöde av elektriskt laddade partiklar (elektroner eller joner) genom järn, koppar eller annat elektriskt ledande ämne

Möjliga synonymer till elström

Relaterat till elström

styrka

kraftmedel

Diskussion om ordet elström