förgasning

förgasningen
förgasningar
förgasningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förgasning på svenska?

Obestämd singular: förgasning
Bestämd singular: förgasningen
Obestämd plural: förgasningar
Bestämd plural: förgasningarna

Hur används ordet förgasning

  • "LTU Green Fuels som är en av världens mest avancerade pilotanläggning för förgasning av skogsrester och bioprodukter från mass- och pappersindustrin till syntesgas och gröna bränslen, har varit rivningshotad."
  • "LTU Green Fuels i Piteå är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags biobränslen till syntesgas och gröna drivmedel."
  • "Samtliga 18 anställda vid Luleå tekniska universitets anläggning för förgasning av biobränslen i Piteå varslas om uppsägning."
  • "Tillverkningen ska ske genom förgasning av torv och skogsrester."
  • "Pilotanläggningen LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen."
  • "SFC är ett nationellt kompetenscentrum som har bildats för att samordna och stödja etablerad svensk forskning inom förgasning av förnybara bränslen."
  • "– Det behövs riktade satsningar för att förgasning ska bli konkurrenskraftig och komma till kommersiell användning."
  • "Den ska ha visat att teknik baserad på förgasning av biomassa i kombination med en förvätskningsprocess, så kallad Fischer Tropsch-syntes, kan ge en hållbar produktion av bioflygbränsle av skogsindustris restprodukter som exempelvis grenar och rötter."
  • "Både Naturskyddsföreningen och fastighetsbolaget Ångturbinen överklagar nu att Mälarenergi fått tillstånd att bygga en ny, stor anläggning för förgasning av sopor."
  • "Men Naturskyddsföreningen i Västerås är starkt kritiska och säger att förgasning av sopor från Europa strider mot Västerås kommuns miljömål, som bland annat handlar om att minska antalet transporter och använda mer förnyelsebar energi."

Möjliga synonymer till förgasning

Relaterat till förgasning

gasform

fördunstning

Diskussion om ordet förgasning