dunkel

dunklet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till dunkel

Hur används ordet dunkel

 • "Hur 2021 blir för Blekinge när det gäller överdödlighet är ännu höljt i dunkel."
 • "Fast vem som egentligen har köpt marken är fortsatt höljt i dunkel."
 • "Men vad mannen gjort de sista dygnen innan kroppen hittades i snön vid handelsträdgården är ännu höljt i dunkel."
 • "Analys : ” Historisk budget – men innehållet fortsatt höljt i dunkel ”"
 • "Men det konkreta innehållet är fortsatt höljt i dunkel."
 • "Exakt hur mycket pengar Facebook drar in i Sverige är höljt i dunkel, men bedömare som SVT pratat med uppskattar att det handlar om hundratals miljoner kronor."
 • "Vem som startar på lördagen i Jönköping är höljt i dunkel."
 • "Men varför han var där och varför han tagit av sig kläderna, är höljt i dunkel."
 • "Framtid höljd i dunkel"
 • "Brandorsak höljd i dunkel"

Vad betyder dunkel inom meteorologi ?

halvmörker

Möjliga synonymer till dunkel

Diskussion om ordet dunkel

dunkel

dunklare
dunklast
Adjektiv

Hur böjs ordet dunkel på svenska?

Komparativ: dunklare
Superlativ: dunklast

Hur används ordet dunkel

 • "Hur 2021 blir för Blekinge när det gäller överdödlighet är ännu höljt i dunkel."
 • "Fast vem som egentligen har köpt marken är fortsatt höljt i dunkel."
 • "Men vad mannen gjort de sista dygnen innan kroppen hittades i snön vid handelsträdgården är ännu höljt i dunkel."
 • "Analys : ” Historisk budget – men innehållet fortsatt höljt i dunkel ”"
 • "Men det konkreta innehållet är fortsatt höljt i dunkel."
 • "Exakt hur mycket pengar Facebook drar in i Sverige är höljt i dunkel, men bedömare som SVT pratat med uppskattar att det handlar om hundratals miljoner kronor."
 • "Vem som startar på lördagen i Jönköping är höljt i dunkel."
 • "Men varför han var där och varför han tagit av sig kläderna, är höljt i dunkel."
 • "Framtid höljd i dunkel"
 • "Brandorsak höljd i dunkel"
 • "En dunkel passage i texten"

Ordet dunkel har 3 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom heraldik
 • Inom formell stil
kemi
heraldik
formell stil

Vad betyder dunkel inom kemi ?

halvmörker

Synonymer till dunkel (inom kemi)

Relaterat till dunkel (inom kemi)

färglöshet

obekantskap

dunkel

osynlighet

svärta

osynlighet

ljudlöshet

Ordet dunkel inom heraldik

Översättningar (inom heraldik)

Engelska

Synonymer till dunkel (inom heraldik)

Möjliga synonymer till dunkel (inom heraldik)

Relaterat till dunkel (inom heraldik)

döljande

obegriplighet

stil

ovisshet

Ordet dunkel inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till dunkel (inom formell stil)

Möjliga synonymer till dunkel (inom formell stil)

Diskussion om ordet dunkel