svårläst

Adjektiv [-]

Hur används ordet svårläst

  • "Irriterande för en tränare som vill ha stabilitet och talar sig varm för kontinuitet, nervöst för en supporter som kastas mellan känslorna när laget pendlar friskt mellan ytterligheterna, svårläst för motståndaren som inte vet vad som väntar."
  • "” Texten på förpackningar är för svårläst ”"
  • "Enligt anmälan gäller några av anmärkningarna bristfällig kommunicering, svårläst resultat och för stort fokus på parets katter."
  • "Utredningen visar också på en hög arbetsbelastning och en svårläst läkemedelslista som bidragande orsaker."
  • "Har svårläst hemsida"
  • "Bland annat motiverar de avslaget med att informationsbrevet till personerna, som forskningen ska belysa, både är svårläst och svårbegripligt."
  • "– Han spelar skickligt i fem mot fem spelet och även i powerplay där han har ett svårläst spel."
  • "Hon är avig, svårläst och sevärd."
  • "– Den kom inte hela vägen upp, men den var svårläst, sade Lundqvist till C More i den första periodpausen."
  • "Han stora styrka är att han är svårläst för motståndarna."

Diskussion om ordet svårläst