otillförlitlig

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet otillförlitlig

 • "Kolvmotor till exempel, som är ganska otillförlitlig om man jämför med turbinmotorer i dag."
 • "Den statistik som finns tillgänglig är erkänt otillförlitlig."
 • "På våra sidor finns det alltid varningar om artiklarna saknar källhänvisningar eller om informationen verkar otillförlitlig."
 • "Dagens klamydiastatistik, som rapporterat om minst en fördubbling av antalet klamydiasmittade i Sverige sedan mitten av 90-talet, kan vara helt otillförlitlig."
 • "Dagens klamydiastatistik, som visar på en fördubbling av antalet smittade i Sverige sedan mitten av 90-talet, kan vara helt otillförlitlig, skriver professor Per-Anders Mårdh vid Lunds universitet på DN:s debattsida."
 • "Triangeln, som visar att medicinen kan vara farlig i kombination med bilkörning, är otillförlitlig, anser Läkemedelsverket."
 • "Hanna Hebelka Bolminger säger till TT att diskografi är en otillförlitlig metod som inte bör användas."
 • "Dagens klamydiastatistik, som rapporterat om minst en fördubbling av antalet klamydiasmittade i Sverige sedan mitten av 90-talet, kan vara helt otillförlitlig."
 • "Wada och Usada har sagt att de skulle se varje rapport från UCI-kommissionen som inkomplett och otillförlitlig."
 • "Organisationen PAHO ( Pan American Health Organization ) varnar för följderna då man inte ser någon minskning av smittan och statistiken är otillförlitlig."

Vad betyder otillförlitlig inom generell ?

som inte är tillförlitlig (utan som ofta säger eller visar fel eller ger fel resultat)

Diskussion om ordet otillförlitlig

otillförlitlig

Adjektiv

Hur används ordet otillförlitlig

 • "Kolvmotor till exempel, som är ganska otillförlitlig om man jämför med turbinmotorer i dag."
 • "Den statistik som finns tillgänglig är erkänt otillförlitlig."
 • "På våra sidor finns det alltid varningar om artiklarna saknar källhänvisningar eller om informationen verkar otillförlitlig."
 • "Dagens klamydiastatistik, som rapporterat om minst en fördubbling av antalet klamydiasmittade i Sverige sedan mitten av 90-talet, kan vara helt otillförlitlig."
 • "Dagens klamydiastatistik, som visar på en fördubbling av antalet smittade i Sverige sedan mitten av 90-talet, kan vara helt otillförlitlig, skriver professor Per-Anders Mårdh vid Lunds universitet på DN:s debattsida."
 • "Triangeln, som visar att medicinen kan vara farlig i kombination med bilkörning, är otillförlitlig, anser Läkemedelsverket."
 • "Hanna Hebelka Bolminger säger till TT att diskografi är en otillförlitlig metod som inte bör användas."
 • "Dagens klamydiastatistik, som rapporterat om minst en fördubbling av antalet klamydiasmittade i Sverige sedan mitten av 90-talet, kan vara helt otillförlitlig."
 • "Wada och Usada har sagt att de skulle se varje rapport från UCI-kommissionen som inkomplett och otillförlitlig."
 • "Organisationen PAHO ( Pan American Health Organization ) varnar för följderna då man inte ser någon minskning av smittan och statistiken är otillförlitlig."

Vad betyder otillförlitlig inom religion ?

som inte är tillförlitlig (utan som ofta säger eller visar fel eller ger fel resultat)

Möjliga synonymer till otillförlitlig

Relaterat till otillförlitlig

ofullkomlighet

obegriplighet

oriktighet

oredlighet

vankelmod

oriktighet

tvivel

försumlighet

hållningslöshet

fara

kortvarighet

osannolikhet

Diskussion om ordet otillförlitlig