mutbar

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet mutbar

  • "” Inte en mutbar person ”"
  • "Försvaret har hävdat att även om diktatorsdottern fick pengarna av Telia ( vilket i sig är klarlagt ), i utbyte mot att Telia fick sina tillstånd var hon inte en mutbar person enligt dåvarande svensk lag, eftersom hon inte hade en formell befogenhet att utöva myndighetsutövning."
  • "- Med liknande formuleringar i andra länders lagstiftning så uttalar man att Gulnara är en mutbar person, så här skiljer sig Sverige."
  • "– Det som har varit en stor fråga är hur presidentdottern överhuvudtaget kan vara mutbar enligt dåvarande lagstiftning som är begränsad till personer som är arbetstagare eller innehar vissa typer av uppdrag, säger Natali Phalén."

Diskussion om ordet mutbar