rasande

Adverb

Hur används ordet rasande

 • "Båtägare är rasande och flera företag måste flytta eller slå igen."
 • "Det upptäcktes första gången 2011 hos mjölkkor i Schmallenberg i tyska Nordrhein-Westfalen, och har sedan dess med svidknott som bärare spritt sig i rasande fart över den europeiska kontinenten."
 • "– Efter det har det gått rasande fort."
 • "I rasande fart under bara en dag mellan klockan 15 och 19 misstänks den hemtjänstanställa ha handlat i kläder, skor, smink, spel, djurartiklar och alkohol i nio butiker i ett stort köpcentrum i Växjö."
 • "När Ronnebyläkaren frågade om privatekonomi, försörjning och möjligheter till jobb blev vårdtagaren rasande."
 • "Han blev så rasande att han skrev hotfulla mail till sektionschefen på kontoret."
 • "Marco Paulsson ( M ) är rasande då hans parti tappar flera vice ordförandeposter i nämnderna."
 • "Mannen blev rasande på sin flickvän, laddade ett avsågat hagelgevär – och sköt sönder ytterdörren på kvinnans bostad."
 • "– Vi har försökt sprida information om den inställda konserten på alla sätt vi kan och i dagens digitala värld går det ju rasande fort."
 • "Moderaterna förlorar flera ordförandeposter i Karlshamn – och är fullständigt rasande över nyordningen."

Vad betyder rasande inom zoologi ?

mycket arg med temperamentsfull känsla

Möjliga synonymer till rasande

Diskussion om ordet rasande

rasande

Adjektiv

Hur används ordet rasande

 • "Båtägare är rasande och flera företag måste flytta eller slå igen."
 • "Det upptäcktes första gången 2011 hos mjölkkor i Schmallenberg i tyska Nordrhein-Westfalen, och har sedan dess med svidknott som bärare spritt sig i rasande fart över den europeiska kontinenten."
 • "– Efter det har det gått rasande fort."
 • "I rasande fart under bara en dag mellan klockan 15 och 19 misstänks den hemtjänstanställa ha handlat i kläder, skor, smink, spel, djurartiklar och alkohol i nio butiker i ett stort köpcentrum i Växjö."
 • "När Ronnebyläkaren frågade om privatekonomi, försörjning och möjligheter till jobb blev vårdtagaren rasande."
 • "Han blev så rasande att han skrev hotfulla mail till sektionschefen på kontoret."
 • "Marco Paulsson ( M ) är rasande då hans parti tappar flera vice ordförandeposter i nämnderna."
 • "Mannen blev rasande på sin flickvän, laddade ett avsågat hagelgevär – och sköt sönder ytterdörren på kvinnans bostad."
 • "– Vi har försökt sprida information om den inställda konserten på alla sätt vi kan och i dagens digitala värld går det ju rasande fort."
 • "Moderaterna förlorar flera ordförandeposter i Karlshamn – och är fullständigt rasande över nyordningen."

Vad betyder rasande inom botanik ?

mycket arg med temperamentsfull känsla

Relaterat till rasande

dårskap

oriktighet

storlek

styrka

storlek

Diskussion om ordet rasande

rasa

rasar
rasade
rasat
Verb

Hur böjs ordet rasa på svenska?

Presens: rasar
Preteritum: rasade
Supinum: rasat

Hur används ordet rasa

 • "Två av landstingets parkeringshus i Karlskrona håller på att rasa samman."
 • "Risken finns att Mjällby AIF fortsätter att rasa neråt i fotbollsserierna."
 • "Förslaget från majoriteten skulle innebära en mindre personaltäthet på bland annat demensboenden, nattpatrullerna skulle dra ner på sina timmar och dessutom skulle antalet träffpunkter halveras – något som fått oppositionen att rasa."
 • "Sverigedemokraternas budgetagerande fick inte bara övriga partier att rasa."
 • "Föreningen anser sig inte ha tid – ett beslut som fått arrangörerna att rasa."
 • "Under söndagen gick Anders Högström in i kulverten och såg att ungefär 100 meter var skadat med sprickor eller höll på att rasa."
 • "Därmed riskerar den snö som tynger på fastigheternas tak att rasa ner, med risk för svåra skador på personer som passerar nedanför."
 • "Enligt ordningslagen är fastighetsägarna ansvariga för att ta bort snö och is som kan rasa ner från tak, rännor och liknande anordningar."
 • "En underjordisk film kunde visa på att kulverten med en dagvattenledning var sprucken eller höll på att rasa."
 • "Det planerade nämndssammanträdet den 23 maj hade Emma Stjernlöf då redan ställt in, vilket fick oppositionen att rasa och med stöd av kommunallagen kräva ett extrainsatt möte."

Ordet rasa har 6 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom vardagligt
 • Inom religion
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
geologi
vardagligt
religion
bildligt
generell
ekonomi

Ordet rasa inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till rasa (inom geologi)

Ordet rasa inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till rasa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till rasa (inom vardagligt)

Ordet rasa inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till rasa (inom religion)

Möjliga synonymer till rasa (inom religion)

Ordet rasa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till rasa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till rasa (inom bildligt)

Ordet rasa inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till rasa (inom generell)

Möjliga synonymer till rasa (inom generell)

Ordet rasa inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till rasa (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till rasa (inom ekonomi)

Diskussion om ordet rasa