nojsa

nojsar
nojsade
nojsat
Verb

Översättningar

Synonymer till nojsa

Hur böjs ordet nojsa på svenska?

Presens: nojsar
Preteritum: nojsade
Supinum: nojsat

Ordet nojsa har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom fiskar
vardagligt
fiskar

Vad betyder nojsa inom vardagligt ?

skämta, skoja

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till nojsa (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till nojsa (inom vardagligt)

Ordet nojsa inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till nojsa (inom fiskar)

Möjliga synonymer till nojsa (inom fiskar)

Diskussion om ordet nojsa

  • - 2009-11-19

    tjata