skoja

skojar
skojade
skojat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till skoja

Hur böjs ordet skoja på svenska?

Presens: skojar
Preteritum: skojade
Supinum: skojat

Hur används ordet skoja

 • "Och de får skoja med mig också."
 • "Och de får skoja med mig också."
 • "Något motiv till sitt handlande har hon inte kunnat ge, annat än att hon velat ” lalla ”, alltså skoja genom att vidarebefordra det som andra, på hennes uppmaning, skickat till henne."
 • "Något motiv till sitt handlande har hon inte kunnat ge, annat än att hon velat ” lalla ”, alltså skoja genom att vidarebefordra det som andra, på hennes uppmaning, skickat till henne."
 • "Programmen ska blanda imitationer, samhällssatir och sketcher i en mix och skoja med mycket av det som kännetecknar en svensk sommar."
 • "Och de får skoja med mig också."
 • "Andra kommer kanske att försöka skoja till det mer."
 • "– Där brukar de skoja med att de slår världsrekord varje gång de gör en observation, säger Morgan Zinderland, processledare meteorologi SMHI."
 • "Andra kommer kanske att försöka skoja till det mer."
 • "En grupp medelålders kvinnor i brittiska Devonshire tänkte skoja till det inför ett föredrag om pirater."
 • "Syftet ska ha varit att skoja."
 • "Kustbevakaren i Karlskrona ville skoja och pekade ut en kollega som knarksmugglare och tipsade tullen."
 • "– Efter en vecka eller två så brukar vi se att de börjar le, skratta och skoja."
 • "– Tränarna har försökt skoja till det lite och avsikten har inte varit att kränka någon i laget."
 • "Jag skulle skoja lite med honom, säger Michael Fransson."
 • "Kustbevakaren ville skoja med sin kamrat som fyllde år."
 • "– Vi brukar skoja om att natursnö är trevligt och fint att ha på träden, men det skulle aldrig hålla om man skulle öppna bara på natursnö."
 • "Han säger också att det i de allra flesta fall rör sig om ” clowner ” som bara vill skoja och inte vet att det kan vara brottsligt."
 • "Orienteraren Jerker Lysell ville skoja till det när landslaget var på träningsläger."
 • "– Ja, det skulle vara angenämnt för då skulle jag få lite folk att prata och skoja med."

Vad betyder skoja inom sjöfart ?

skämta, gäcka

Möjliga synonymer till skoja

Relaterat till skoja

falskhet

oredlighet

kriminalitet

slughet

bespottning

gladlynthet

villfarelse

nyck

Diskussion om ordet skoja

 • - 2009-03-02

  skojare

 • - 2016-04-15

  såra