förställa sig

förställer sig
förställde sig
förställt sig
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förställa sig på svenska?

Presens: förställer sig
Preteritum: förställde sig
Supinum: förställt sig

Översättningar

Synonymer till förställa sig

Möjliga synonymer till förställa sig

Relaterat till förställa sig

falskhet

imitation

oredlighet

osanning

slughet

döljande

villfarelse