bortsnappa

Verb

Relaterat till bortsnappa

besittningstagande

förlust

slughet

falskhet

tillbakagång

lägesförändring

fråndragning

splittring

Diskussion om ordet bortsnappa