otrygg

Adjektiv

Synonymer till otrygg

Hur används ordet otrygg

  • "Catrin menar att kriminaliteten som plågat Ronneby skapat en otrygg stämning i samhället."
  • "Hur påverkas vi som människor av en kärlekslös och otrygg barndom?"
  • "Av utredningen framgår det att händelsen har gjort att brukaren känt sig otrygg under kvällen och natten."
  • "I Kallinge är man rädd för överfall och misshandel och är otrygg ute en sen kväll."
  • "Den 90-åriga kvinnan hade nyligen blivit änka, var rädd och otrygg."
  • "Han berättar att han aldrig känt sig så otrygg som nu."
  • "Situationen är ytterst otrygg för bemanningsanställda."
  • "Den tillfälliga parkeringslösningen för personal ligger 500 meter från sjukhuset och de klagande menar på att vägen från p-platsen till sjukhuset är otrygg sena kvällar, nätter och tidiga morgnar."
  • "Annie Ketzénius jobbar på macken i Listerby, och beskriver hur hon ofta känner sig otrygg på arbetsplatsen."
  • "Men att det skulle vara annorlunda förr, förändrar inte bilden av Ronneby som en otrygg plats, menar Roger Fredriksson ( M ), kommunstyrelsens ordförande."

Diskussion om ordet otrygg