ostadig

Adverb

Översättningar

Engelska

Synonymer till ostadig

Hur används ordet ostadig

 • "– Den blev mer och mer ostadig på benen, berättar Madeleine Winkler."
 • "Tisdagen blir sedan allmänt ostadig och blåsig på flera håll med tidvis snö eller blötsnö i norr och i söder blötsnö och regn."
 • "Nu vill man vill inte ha proffsiga filmer, man vill ha dåligt ljus och ostadig kamera."
 • "– Jag märkte att han var ostadig under fötterna och att han luktade alkohol."
 • "Fortsatt ostadig väderlek i hela Halland"
 • "Om onsdagen känns solstabil ser torsdagens prognos mer ostadig."
 • "– Jag tror att det stannar vid det här nu, i helgen kommer mer ostadig luft och vi får mer regnskurar."
 • "Tisdagen blir tillfälligt ostadig – ett lågtryck skyndar förbi innan det varma vädret återkommer för att stanna resten av veckan."
 • "Två olika lågtryck som i dag drar in över landet och ger snöfall i norra Norrland och regn och blötsnö över Götaland, drar i morgon bort åt varsitt håll och öppnar vägen för kalla nordvästliga vindar med ostadig luft."
 • "– Vädret var väl lika ostadig det året också, får man förmoda, säger Kristina Noreen medan hon hjälper Monica och Yngve Bjarneteg med en tvåveckorsresa till Rhodos."
 • "– Den blev mer och mer ostadig på benen, berättar Madeleine Winkler."
 • "Tisdagen blir sedan allmänt ostadig och blåsig på flera håll med tidvis snö eller blötsnö i norr och i söder blötsnö och regn."
 • "Nu vill man vill inte ha proffsiga filmer, man vill ha dåligt ljus och ostadig kamera."
 • "– Jag märkte att han var ostadig under fötterna och att han luktade alkohol."
 • "Fortsatt ostadig väderlek i hela Halland"
 • "Om onsdagen känns solstabil ser torsdagens prognos mer ostadig."
 • "– Jag tror att det stannar vid det här nu, i helgen kommer mer ostadig luft och vi får mer regnskurar."
 • "Tisdagen blir tillfälligt ostadig – ett lågtryck skyndar förbi innan det varma vädret återkommer för att stanna resten av veckan."
 • "Två olika lågtryck som i dag drar in över landet och ger snöfall i norra Norrland och regn och blötsnö över Götaland, drar i morgon bort åt varsitt håll och öppnar vägen för kalla nordvästliga vindar med ostadig luft."
 • "– Vädret var väl lika ostadig det året också, får man förmoda, säger Kristina Noreen medan hon hjälper Monica och Yngve Bjarneteg med en tvåveckorsresa till Rhodos."

Ordet ostadig har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom meteorologi
allmänt
meteorologi

Ordet ostadig inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till ostadig (inom allmänt)

Möjliga synonymer till ostadig (inom allmänt)

Ordet ostadig inom meteorologi

inte stadig och stabil; som inte står stabilt stilla utan lätt oavsiktligt ändrar läge, förflyttas, välts omkull eller liknande; som kännetecknas av risk för oavsiktligt utfall, i synnerhet risk för fall (t.ex. det att snubbla eller ramla ihop); som plötsligt kan förändras (på ett nyckfullt sätt)

Översättningar (inom meteorologi)

Engelska

Diskussion om ordet ostadig

ostadig

ostadigare
ostadigare
Adjektiv

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till ostadig (inom meteorologi)

Hur böjs ordet ostadig på svenska?

Komparativ: ostadigare
Superlativ: ostadigare

Hur används ordet ostadig

 • "– Den blev mer och mer ostadig på benen, berättar Madeleine Winkler."
 • "Tisdagen blir sedan allmänt ostadig och blåsig på flera håll med tidvis snö eller blötsnö i norr och i söder blötsnö och regn."
 • "Nu vill man vill inte ha proffsiga filmer, man vill ha dåligt ljus och ostadig kamera."
 • "– Jag märkte att han var ostadig under fötterna och att han luktade alkohol."
 • "Fortsatt ostadig väderlek i hela Halland"
 • "Om onsdagen känns solstabil ser torsdagens prognos mer ostadig."
 • "– Jag tror att det stannar vid det här nu, i helgen kommer mer ostadig luft och vi får mer regnskurar."
 • "Tisdagen blir tillfälligt ostadig – ett lågtryck skyndar förbi innan det varma vädret återkommer för att stanna resten av veckan."
 • "Två olika lågtryck som i dag drar in över landet och ger snöfall i norra Norrland och regn och blötsnö över Götaland, drar i morgon bort åt varsitt håll och öppnar vägen för kalla nordvästliga vindar med ostadig luft."
 • "– Vädret var väl lika ostadig det året också, får man förmoda, säger Kristina Noreen medan hon hjälper Monica och Yngve Bjarneteg med en tvåveckorsresa till Rhodos."

Ordet ostadig har 2 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom ekonomi
meteorologi
ekonomi

Vad betyder ostadig inom meteorologi ?

inte stadig och stabil; som inte står stabilt stilla utan lätt oavsiktligt ändrar läge, förflyttas, välts omkull eller liknande; som kännetecknas av risk för oavsiktligt utfall, i synnerhet risk för fall (t.ex. det att snubbla eller ramla ihop); som plötsligt kan förändras (på ett nyckfullt sätt)

Översättningar (inom meteorologi)

Engelska

Synonymer till ostadig (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till ostadig (inom meteorologi)

Relaterat till ostadig (inom meteorologi)

avbrott

oordning

motsats

vankelmod

vidhäftning

tvivel

hållningslöshet

obeslutsamhet

nyck

ombytlighet

svaghet

överkänslighet

kortvarighet

hastighet

föränderlighet

olikhet

ovisshet

avsneddning

avvikelse

mångformighet

oregelbundenhet

ojämnhet

Ordet ostadig inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till ostadig (inom ekonomi)

Diskussion om ordet ostadig