tveka

tvekar
tvekade
tvekat
Verb

Synonymer till tveka

Hur böjs ordet tveka på svenska?

Presens: tvekar
Preteritum: tvekade
Supinum: tvekat

Hur används ordet tveka

 • "Snapeee förbehåller sig i villkoren rätt att använda ens bilder, men tjänsten verkar snäll och välskött, jag skulle inte tveka att låta ett barn öppna konto här."
 • "Våren fortsätter, enligt danskarna, att tveka."
 • "Ingen ska tveka att ringa när man är i nöd, uppmanar Hummerdal."
 • "Utan att tveka ville föreningarna vara med och hjälpa till, bland annat fotbollsföreningen Lörby IF."
 • "Ronnebys kommunalråd tycker det är sent att tveka nu."
 • "Om jag skulle sätta mig in i hur jag själv skulle ha dömt skulle jag inte tveka en sekund, jag skulle ha dömt båda till livstids fängelse."
 • "” Skulle inte tveka en sekund ”"
 • "Men de tidigare så segervissa förespråkarna för Lund börjar nu att tveka."
 • "I sitt kravbrev till Skanska skriver landstingets fastighetschef Magnus Fransson att landstinget ” inte kommer att tveka att vidta rättsliga åtgärder för det fall Skanska motsätter sig att ersätta landstinget ”."
 • "I skrivelsen menar Landstinget att det inte kommer att tveka att föra Skanska inför rätta, men hoppas ändå på en förlikning vid ett möte i slutet av januari."
 • "Föreningen skriver själva på sin hemsida att Johan Sandmark inte haft en lätt uppgift då han ” klev rätt in i hetluften utan att tveka ”, vilket de menar att han ska ha en eloge för."
 • "Med 22 års hockeyerfarenhet i bagaget kan ingen tveka på att han tillför Karlskrona rutin."

Vad betyder tveka inom vardagligt ?

vara oviss om något, hysa tvekan

Relaterat till tveka

fruktan

ovillighet

sysslolöshet

betänklighet

obeslutsamhet

tvivel

slapphet

svaghet

vankelmod

svängning

ovisshet

sammanblandning

klentrogenhet

Diskussion om ordet tveka

tvekande

Adjektiv

Vad betyder tvekande inom ekonomi ?

som tvekar;

Diskussion om ordet tvekande

tvekande

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet tvekande

 • "Och revisorerna ställer sig tvekande till kommunledningens motivering att de trodde att det varit det kommunala fastighetsbolaget som bekostade resorna."
 • "Även när det gäller förslaget att kommunerna lättare kunna avhysa illegala bosättningar ställer sig Centerpartiet tvekande."
 • "Centerpartiet har ställt sig tvekande inför M:s förslag, men Sverigedemokraterna har välkomnat samtliga punkter."
 • "När den misstänkta 32-åringen hördes i rätten om hennes återkomst till Sverige, efter att relationen tagit slut, blev redogörelsen mer tvekande."
 • "Ärad av frågan och lite tvekande inför beslutet att lämna min moderklubb i Orsa."
 • "– Det var 14 intressenter men nästan alla hoppade av efter innan budgivningen pga mäklarens otydliga och tvekande svar, säger Suzanne."
 • "Samstämmiga uppgifter gör nu gällande för SVT att LKAB inte kommer att starta produktionen som planerat, eller i vart fall ställer sig högst tvekande inför beslutet."
 • "Juli började lite tvekande, med kyla på flera håll i landet."
 • "Det gröna gräset har knappt vågat sig upp utanför ladugården på Stora Luggavi gård i Fjugesta i den tvekande våren."
 • "Här har dock både Kronoberg och Jönköping ställt sig tvekande."

Vad betyder tvekande inom generell ?

som tvekar;

Möjliga synonymer till tvekande

Diskussion om ordet tvekande

tvekande

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet tvekande

 • "Och revisorerna ställer sig tvekande till kommunledningens motivering att de trodde att det varit det kommunala fastighetsbolaget som bekostade resorna."
 • "Även när det gäller förslaget att kommunerna lättare kunna avhysa illegala bosättningar ställer sig Centerpartiet tvekande."
 • "Centerpartiet har ställt sig tvekande inför M:s förslag, men Sverigedemokraterna har välkomnat samtliga punkter."
 • "När den misstänkta 32-åringen hördes i rätten om hennes återkomst till Sverige, efter att relationen tagit slut, blev redogörelsen mer tvekande."
 • "Ärad av frågan och lite tvekande inför beslutet att lämna min moderklubb i Orsa."
 • "– Det var 14 intressenter men nästan alla hoppade av efter innan budgivningen pga mäklarens otydliga och tvekande svar, säger Suzanne."
 • "Samstämmiga uppgifter gör nu gällande för SVT att LKAB inte kommer att starta produktionen som planerat, eller i vart fall ställer sig högst tvekande inför beslutet."
 • "Juli började lite tvekande, med kyla på flera håll i landet."
 • "Det gröna gräset har knappt vågat sig upp utanför ladugården på Stora Luggavi gård i Fjugesta i den tvekande våren."
 • "Här har dock både Kronoberg och Jönköping ställt sig tvekande."

Vad betyder tvekande inom generell ?

som tvekar;

Möjliga synonymer till tvekande

Diskussion om ordet tvekande

tvekande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet tvekande

 • "Och revisorerna ställer sig tvekande till kommunledningens motivering att de trodde att det varit det kommunala fastighetsbolaget som bekostade resorna."
 • "Även när det gäller förslaget att kommunerna lättare kunna avhysa illegala bosättningar ställer sig Centerpartiet tvekande."
 • "Centerpartiet har ställt sig tvekande inför M:s förslag, men Sverigedemokraterna har välkomnat samtliga punkter."
 • "När den misstänkta 32-åringen hördes i rätten om hennes återkomst till Sverige, efter att relationen tagit slut, blev redogörelsen mer tvekande."
 • "Ärad av frågan och lite tvekande inför beslutet att lämna min moderklubb i Orsa."
 • "– Det var 14 intressenter men nästan alla hoppade av efter innan budgivningen pga mäklarens otydliga och tvekande svar, säger Suzanne."
 • "Samstämmiga uppgifter gör nu gällande för SVT att LKAB inte kommer att starta produktionen som planerat, eller i vart fall ställer sig högst tvekande inför beslutet."
 • "Juli började lite tvekande, med kyla på flera håll i landet."
 • "Det gröna gräset har knappt vågat sig upp utanför ladugården på Stora Luggavi gård i Fjugesta i den tvekande våren."
 • "Här har dock både Kronoberg och Jönköping ställt sig tvekande."

Vad betyder tvekande inom meteorologi ?

som tvekar;

Möjliga synonymer till tvekande

Diskussion om ordet tvekande