hesitera

hesiterar
hesiterade
hesiterat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet hesitera på svenska?

Presens: hesiterar
Preteritum: hesiterade
Supinum: hesiterat