skiftande

Adverb

Översättningar

Synonymer till skiftande

Hur används ordet skiftande

 • "Tyvärr är det så att det är väldigt skiftande kvalitet på de uppgifter som kommer från polisen, säger Pär Andersson."
 • "Det enda nämndens ordförande Peter Johansson säkert kan säga i dag är att det inte är aktuellt att ersätta det kritiserade boendet med en liknande modell – alltså ett samlingsplats utan krav på drogfrihet där behövande med skiftande problematik placerats tillsammans."
 • "Här är Mjällbys skiftande fotbollsresa genom åren"
 • "Resultatet har varit skiftande."
 • "Blekinges fiskevatten är coola och skiftande med gäddsafari och kräftfiske för att nämna några."
 • "Tre gånger på kort tid har föreningen redovisat skiftande utgifter för ett och samma projekt."
 • "På serviceföretaget HS Service & Support AB i Karlskrona arbetar i dag ett tiotal personer med skiftande fysiska eller psykiska besvär."
 • "Ett land där matkulturen är både skiftande och spännande."
 • "Ett land där matkulturen är både skiftande och spännande."
 • "– Och regn vore en välsignelse, värst vore skiftande kraftiga vindar och fortsatt varmt och torrt, säger insatsledaren."

Möjliga synonymer till skiftande

Diskussion om ordet skiftande

skiftande

Adjektiv

Hur används ordet skiftande

 • "Tyvärr är det så att det är väldigt skiftande kvalitet på de uppgifter som kommer från polisen, säger Pär Andersson."
 • "Det enda nämndens ordförande Peter Johansson säkert kan säga i dag är att det inte är aktuellt att ersätta det kritiserade boendet med en liknande modell – alltså ett samlingsplats utan krav på drogfrihet där behövande med skiftande problematik placerats tillsammans."
 • "Här är Mjällbys skiftande fotbollsresa genom åren"
 • "Resultatet har varit skiftande."
 • "Blekinges fiskevatten är coola och skiftande med gäddsafari och kräftfiske för att nämna några."
 • "Tre gånger på kort tid har föreningen redovisat skiftande utgifter för ett och samma projekt."
 • "På serviceföretaget HS Service & Support AB i Karlskrona arbetar i dag ett tiotal personer med skiftande fysiska eller psykiska besvär."
 • "Ett land där matkulturen är både skiftande och spännande."
 • "Ett land där matkulturen är både skiftande och spännande."
 • "– Och regn vore en välsignelse, värst vore skiftande kraftiga vindar och fortsatt varmt och torrt, säger insatsledaren."
 • "Tyvärr är det så att det är väldigt skiftande kvalitet på de uppgifter som kommer från polisen, säger Pär Andersson."
 • "Det enda nämndens ordförande Peter Johansson säkert kan säga i dag är att det inte är aktuellt att ersätta det kritiserade boendet med en liknande modell – alltså ett samlingsplats utan krav på drogfrihet där behövande med skiftande problematik placerats tillsammans."
 • "Här är Mjällbys skiftande fotbollsresa genom åren"
 • "Resultatet har varit skiftande."
 • "Blekinges fiskevatten är coola och skiftande med gäddsafari och kräftfiske för att nämna några."
 • "Tre gånger på kort tid har föreningen redovisat skiftande utgifter för ett och samma projekt."
 • "På serviceföretaget HS Service & Support AB i Karlskrona arbetar i dag ett tiotal personer med skiftande fysiska eller psykiska besvär."
 • "Ett land där matkulturen är både skiftande och spännande."
 • "Ett land där matkulturen är både skiftande och spännande."
 • "– Och regn vore en välsignelse, värst vore skiftande kraftiga vindar och fortsatt varmt och torrt, säger insatsledaren."

Diskussion om ordet skiftande

skifta

skiftar
skiftade
skiftat
Verb

Hur böjs ordet skifta på svenska?

Presens: skiftar
Preteritum: skiftade
Supinum: skiftat

Ordet skifta har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom data
allmänt
data

Vad betyder skifta inom allmänt ?

ändra från visst förhållande till annat, byta, ömsa, växla; ersätta med något annat, utbyta, omvandla

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till skifta (inom allmänt)

Möjliga synonymer till skifta (inom allmänt)

Relaterat till skifta (inom allmänt)

ömsesidighet

ombytlighet

splittring

färgskiftning

övergång

föränderlighet

Ordet skifta inom data

att växla mellan två lägen, dvs där det endast finns två lägen. Används inom bla inom digitalteknik då man endast har 1:or och 0:or

Översättningar (inom data)

Engelska

Möjliga synonymer till skifta (inom data)

Diskussion om ordet skifta