råda

[ˈroːˌda]
rådde
rått
råder
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet råda?

[ˈroːˌda]

Hur böjs ordet råda på svenska?

Presens: råder
Preteritum: rådde
Supinum: rått

Hur används ordet råda

 • "Därför är det viktigt att råda bot på osunda ” traditioner ”."
 • "GÖTEBORG : Politikernas budskap är klart : samhället kan inte råda bot på ensamheten bland äldre, se till att ordna ditt boende i tid för att slippa bli isolerad."
 • "I syfte att råda bot på rekryteringsproblemen har Försvarsmakten mer än fördubblat sin reklambudget jämfört med året innan."
 • "Allmän ordning ska råda på allmän plats!"
 • "Hjällboskolan i Angered är en högstadieskola vars resultat ligger långt under riksgenomsnittet – extraundervisning under skolloven är ett led i att råda bot på den dåliga statistiken."
 • "Den kärlek som kommer till alla som är tyngda av bördor, som kan råda bot mot snålhetens elände."
 • "Den senaste tiden har han stadigt tappat stöd och anklagas för oförmåga att råda bot på korruptionen."
 • "GÖTEBORG : Politikernas budskap är klart : samhället kan inte råda bot på ensamheten bland äldre, se till att ordna ditt boende i tid för att slippa bli isolerad."
 • "Om EU:s medlemsstater får råda får Sverige fortsätta att själv bestämma över prillornas smak och innehåll."
 • "Under sommaren kan det råda fullt krig mellan människa och geting."
 • "Studier hemifrån ska råda bot på lärarbrist"
 • "– Det ska råda total nolltolerans mot tafs."
 • "Forskarna vill hitta ett alternativ till penicillin – och råda bot på den multiresistenta bakterien."
 • "Det försöker psykiatriveckan i Blekinge råda bot på."
 • "” Vår vision med Blodomloppet är ett hälsosammare Sverige där det aldrig ska råda brist på blod ”, säger Claes Fagerström, ordförande i Föreningen Blodomloppet Sverige, på loppets hemsida."
 • "– Med de nya föreskrifterna ska det inte råda någon tvekan om att en utredning ska inledas, så att man kan bedöma vilken hjälp barnet behöver, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen."
 • "Hela festivalområdet har klassats som ett serveringsställe, där det numera skulle råda rökförbud."
 • "Men för att råda bot på bristen krävs det fler åtgärder."
 • "Han menar att det fortsättningsvis inte får råda några tveksamheter kring anmälningsplikten."
 • "För att råda bot på bristen startade i höstas en nationell kampanj."