irreguljär

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet irreguljär

  • "Detta ökar insynen i en sektor som i stora delar av Europa hittills har förlitat sig på irreguljär invandring."
  • "– 2014 hade vi totalt 9.014 fall av irreguljär migration."
  • "Vid gränsen till Ungern har den serbiska gränspolisen haft 840 procent fler fall av irreguljär migration under årets första tre månader jämfört med samma period 2014."
  • "Den ekonomiska krisen och sämre hopp om att hitta jobb i EU är ett annat skäl till att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex rapporterar om minskad irreguljär migration."
  • "– I en miljö där bilateralt samarbete i kampen mot irreguljär migration har intensifierats så mycket möttes den grekiske presidentens kommentarer med förvåning."
  • "Vi slåss mot en irreguljär fiende, som gömmer sig bland civila och använder sig av försåtsmineringar och självmordsbomber, och operationen sker med precision för att skydda civila, säger militärtalespersonen Yahya Rasool."
  • "Också irreguljär migration betecknar människor som befinner sig i ett land utan tillstånd."

Rim på irreguljär

Vad betyder irreguljär inom militärväsen ?

oregelbunden, oregelmässig

Diskussion om ordet irreguljär